Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W związku z pracami drogowymi prowadzonymi na terenie Pułtuska, zaistniała konieczność zmiany organizacji ruchu z dwukierunkowego na jednokierunkowy na ulicy Glinki od ulicy Nadwodnej do ulicy 3 Maja. Nie ma możliwości wjazdu z ulicy 3 Maja na ulicę Glinki. Prosimy kierowców o stosowanie się do znaków drogowych.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku