Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2022 roku (tablica)
Facebook
Facebook
YouTube

Dnia 18 lipca 2022 r. w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2022 roku”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 46.193,46 zł z czego 32.335,42 zł (70%) stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania zostanie usunięte i przekazane do unieszkodliwienia ok 117,108 Mg wyrobów zawierających azbest.