Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Informujemy, że Spółka PWiK w ekspresowym tempie uporała się z usunięciem przyczyny wczorajszej awarii głównej magistrali wodociągowej w lewobrzeżnej części miasta i dostawy wody do osiedla Popławy oraz wsi Grabówiec zostały wznowione. Dziękujemy pracownikom Spółki PWiK za wzorowe i szybkie wykonanie trudnej naprawy sieci wodociągowej.

Urząd Miejski w Pułtusku