Urząd Stanu Cywilnego zaprasza do zgłaszania par małżeńskich do odznaczenia Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Stanu Cywilnego w Pułtusku przyjmuje zgłoszenia par małżeńskich z terenu miasta i gminy Pułtusk, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zgłoszenia mogą dokonać pary małżeńskie lub członkowie ich rodzin.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pułtusku, ul. Rynek 41 (parter pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku, tj.:
poniedziałek: 8:00-17:00,
wtorek-czwartek: 8:00-16:00,
piątek: 8:00-15:00.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczane są przez Burmistrza Miasta Pułtusk podczas uroczystości organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego w Pułtusku, tel. kontaktowy 23 306 72 03