Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

24 stycznia w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbyła się uroczysta odprawa roczna funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu inspektor Piotr Janik. Wzięli w niej udział również Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk oraz Prokurator Rejonowy w Pułtusku Jolanta Świdnicka. Komendant Powiatowy Policji podinspektor Paweł Antośkiewicz na wstępie powitał zaproszonych gości, po czym szczegółowo omówił wyniki pracy pułtuskiej Policji za rok 2022. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu podsumowując odprawę, podziękował wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku za całoroczną służbę i wzorowe wykonywanie swoich obowiązków.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku