Facebook
Facebook
YouTube
RSS

23 września br. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się symboliczne wręczenie czeków na dofinansowanie realizacji zdań drogowych w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.  Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wraz z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem wręczyli czeki dla Gmin Powiatów: Pułtuskiego, Makowskiego i Wyszkowskiego.  Gmina Pułtusk otrzymała czek na kwotę 5.755.877,00, co stanowi 70 % łącznych planowanych nakładów na realizację zadania pn. Remont ciągu ulic „Starego Miasta” o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku.

W ramach zadania wyremontowane zostaną następujące ulice:

– ul. Nowy Rynek,

– ul. Panny Marii,

– ul. Nadwodna,

– ul. Świętojańska,

– pl. Teatralny,

– ul. Konopnickiej,

– ul. Skargi,

– ul. Benedyktyńska.

Pasy jezdne ulic:  Benedyktyńskiej, Konopnickiej i Świętojańskiej wykonane będą z kostki kamiennej a chodniki z płyt granitowych. Na ul. Skargi ułożony zostanie chodnik z płyt granitowych, nawierzchnia jezdni pozostanie bez zmian.  W ramach zadania wyremontowany będzie również most Świętojański. Nawierzchnie pozostałych ulic wykonane będą z masy bitumicznej a chodniki z kostki brukowej betonowej.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych