Spotkanie profilaktyczne Fundacji "Art-Heart' w Centrum Dziedzictwa Kulturowego 17
Facebook
Facebook
YouTube

3 listopada w pułtuskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy ulicy Rynek 13 odbyło się nad podziw refleksyjne spotkanie trenerów z Fundacji Promocji Kultury i Edukacji „Art-Heart” z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi, w ramach projektu pn. „Realizacja programów profilaktyki w zakresie przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom społecznym, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych”, finansowanego ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Było to jedno z sześciu spotkań przewidzianych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Regułą spotkań są wykłady i scenki teatralne. Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski pogratulował organizatorom oraz uczestnikom spotkania wysokiego poziomu realizacji projektu, jak również dyskursywnego zaangażowania.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku