Pasaż Krzysztofa Klenczona rysunek przedstawiający mapę terenu i projekt zagospodarowania
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W ramach prac projektowych nad realizacją trzeciego etapu zadania pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, w ubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy Państwu wizualizację terenu Placu Piłsudskiego. Dzisiaj chcielibyśmy ukazać twórczy efekt fazy koncepcyjnej projektu zagospodarowania terenu Pasażu Krzysztofa Klenczona w części dotychczas nieobjętej zagospodarowaniem w 2019 roku.
Ten teren służy jako obszar zieleni publicznej wzdłuż pieszego traktu komunikacyjnego – pasażu imienia ww. artysty, muzyka, pułtuszczanina z urodzenia. Omawiany projekt, podobnie jak projekt Placu Piłsudskiego, nie zakłada zmiany sposobu użytkowania, a jedynie prace związane z porządkowaniem zieleni oraz instalację elementów wzbogacających program rekreacyjny.
Koncepcja programowo-przestrzenna przewiduje aranżację ogrodu muzycznego poprzez instalację plenerowych instrumentów muzycznych, umożliwiających zabawę w muzykowanie na wolnej przestrzeni w otoczeniu przyrody. Zamontowane zostaną tam instrumenty, takie jak: akadinda, handpipes i 3 różnej wielkości bębny ze stali nierdzewnej. Całość uzupełnią elementy małej architektury, typu: ławeczki, latarnie, trejaż i nasadzenia nowej zieleni.
Ponadto na początku pasażu, od strony ul. 3-go Maja, planuje się montaż pergoli z wbudowanymi ławkami obsadzonej szlachetnymi pnączami. W tym miejscu zostanie również ustawiona tablica informująca o życiu i twórczości Krzysztofa Klenczona oraz jego związkach z Pułtuskiem, jak również będzie wykonany mural o tematyce muzycznej.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku