Facebook
Facebook
YouTube

W dniu dzisiejszym (31 lipca 2020 r.) na pułtuskim Rynku została zamontowana tablica informująca turystów, gości odwiedzających nasze Miasto – z jak cennym i niepowtarzalnym zabytkiem urbanistycznym w skali Europy się zetknęli.

Inwestycja została dofinansowana w ramach projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego
w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku