SZKOŁY I PLACÓWKI PUBLICZNE

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Polna 7, 06-102 Pułtusk
tel. 23 692 02 01 e-mail : sekretariat@zs2.pultusk.pl
strona internetowa: www.zs2pultusk.pl strona BIP: www.zs2-pultusk.bip.org.pl
Dyrektor – Krystyna Estkowska

Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
I lokalizacja przy ul. Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk
II lokalizacja przy ul.Marii Konopnickiej 7 , 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 20 45, e-mail : sekretariat.pm4@pultusk.pl
strona internetowa: www.pm4.pultusk.szkolnastrona.pl strona BIP: www.pm4-pultusk.bip.org.pl
Dyrektor – Lidia Sadowska

Przedszkole Miejskie Nr 5
ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk
tel.23 692 52 04, e-mail : pm5@pultusk.pl
strona internetowa: www.pultusk5.przedszkoleok.pl strona BIP: www.pm5-pultusk.bip.org.pl
Dyrektor – Anna Dubaj

Przedszkole Wiejskie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie
Przemiarowo 33 ,06-100 Pułtusk
tel. 23 691 09 52 e-mail : sekretariat@zspprzemiarowo.pultusk.pl
strona internetowa: www.zspprzemiarowo.pultusk.pl strona BIP: www.zspprzemiarowo.bip.org.pl
Dyrektor -Bożena Kościk

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
ul. M. Konopnickiej 5, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 53 87, e-mail : sekretariat@psp1.pultusk.pl
strona internetowa: www.pg1pultusk.pl strona BIP: www.pg1-pultusk.bip.org.pl
Dyrektor- Anna Kamińska

Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku
ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 02 01 e-mail : sekretariat@zs2.pultusk.pl
strona internetowa: www.zs2pultusk.pl strona BIP: www.zs2-pultusk.bip.org.pl
Dyrektor – Krystyna Estkowska

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku
Al. Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 54 32, e-mail:sekretariat@psp3.pultusk.pl
strona internetowa: www.psp3pultusk.edupage.org strona BIP: www.psp3-pultusk.bip.org.pl
Dyrektor- Dorota Karzulewska

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk
tel.23 692 03 82, 23 692 10 95, e-mail : sekretariat@psp4pultusk.edu.pl
strona internetowa: www.psp4pultusk.edu.pl strona BIP: psp4-pultusk.bip.org.pl
Dyrektor -Krzysztof Łachamański

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
Płocochowo 72 , 06-100 Pułtusk
tel.23 692 45 93, e-mail: pspplocochowo@pultusk.pl
strona internetowa: www.pspplocochowo.edupage.org strona BIP: www.pspplocochowo.bip.org.pl
p.o.Dyrektora- Hanna Chojnowska

SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ GMINĘ PUŁTUSK:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
ul. M. Konopnickiej 5, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 53 87, e-mail : sekretariat@psp1.pultusk.pl
strona internetowa: www.pg1pultusk.pl strona BIP: www.pg1-pultusk.bip.org.pl
Dyrektor- Anna Kamińska

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego

Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ( do 31 sierpnia 2019 r.)
ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk tel. 23 692 02 01 e-mail : sekretariat@zs2.pultusk.pl strona internetowa: www.zs2pultusk.pl
strona BIP: www.zs2-pultusk.bip.org.pl
Dyrektor – Krystyna Estkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku
Al. Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 54 32, e-mail:sekretariat@psp3.pultusk.pl
strona internetowa: www.psp3pultusk.edupage.org strona BIP: www.psp3-pultusk.bip.org.pl
Dyrektor- Dorota Karzulewska

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk
tel.23 692 03 82, 23 692 10 95, e-mail : sekretariat@psp4pultusk.edu.pl
strona internetowa: www.psp4pultusk.edu.pl strona BIP: psp4-pultusk.bip.org.pl
Dyrektor -Krzysztof Łachamański

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła w Płocochowie
Płocochowo 72 , 06-100 Pułtusk
tel.23 692 45 93, e-mail: pspplocochowo@pultusk.pl
strona internetowa: www.pspplocochowo.edupage.org strona BIP: www.pspplocochowo.bip.org.pl
p.o.Dyrektora- Hanna Chojnowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego
Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego
( do 31 sierpnia 2019 r.)
Przemiarowo 33 ,06-100 Pułtusk
tel. 23 691 09 52 e-mail : sekretariat@zspprzemiarowo.pultusk.pl
strona internetowa: www.zspprzemiarowo.pultusk.pl strona BIP: www.zspprzemiarowo.bip.org.pl
Dyrektor -Bożena Kościk