Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Pojawiła się szansa na wykonanie remontu ulicy Rafała Krajewskiego.
Gmina Pułtusk złożyła 2 wnioski o dofinansowanie budowy przejść dla pieszych w okolicach skrzyżowań ulicy Rafała Krajewskiego z ulicami Komisji Edukacji Narodowej oraz Łączną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Wnioski przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacyjną i po zatwierdzeniu list zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych przez Prezesa Rady Ministrów Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie przebudowy ww. skrzyżowań po 480.000,00 zł do każdego, co łącznie stanowi kwotę dofinansowania 960.000,00 zł. To kolejny ważny sukces Pułtuska w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.
Zaplanowane zatem zostało wykonanie tzw. wyniesionych skrzyżowań, znacznie poprawiających bezpieczeństwo, niezwykle ważne ze względu na bliskość żłobka i przedszkola zlokalizowanych przy ulicy Rafała Krajewskiego. Przejścia dla pieszych wyposażone zostaną w elementy świetlne, pulsacyjnie, co znacząco wpłynie na lepszą widoczność w ich okolicach. Istotą projektu jest tzw. obszar oddziaływania przejść dla pieszych. Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia, w tym: wyspy azylu, strefy oczekiwania, jak również obszary dochodzenia do przejścia i odcinki drogi po obu jego stronach – o długości nie większej niż 100 m. Plan prac budowlanych przewiduje wykonanie 2 wyniesionych skrzyżowań w obrębie ww. ulicy, a skoro dofinansowanie zostało przewidziane na przejścia oraz obszary ich oddziaływania, czyli na przebudowę przestrzeni na ok. 100 m od każdego przejścia, to jest szansa, że uda się przebudować całą ulicę Rafała Krajewskiego przy uzupełnieniu kosztów realizacji zadania ze środków własnych gminy.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku