Światowy Dzień bez Papierosa 31 maja 2023 r. (baner 2)
Facebook
Facebook
YouTube

31 maja – Światowy Dzień bez Papierosa  ustanowiony w 1987 roku. Wprowadzony został przez WHO ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych od tytoniu. Ma na celu zwrócenie uwagi na powszechność nałogu palenia i jego negatywne skutki zdrowotne. Tegoroczny temat brzmi: „Potrzebujemy żywności, a nie tytoniu”.

 Globalna kampania 2023 ma na celu podniesienie świadomości na temat alternatywnych rozwiązań produkcji roślinnej i możliwości marketingowych dla plantatorów tytoniu oraz zachęcanie ich do uprawy zrównoważonych, pożywnych upraw.

Uprawa i produkcja tytoniu pogłębia brak bezpieczeństwa żywnościowego.

-Każdego roku na całym świecie około 3,5 miliona hektarów ziemi jest przekształcanych pod uprawę tytoniu. Uprawa tytoniu przyczynia się do wylesiania o 200 000 hektarów rocznie.-

-Uprawa tytoniu jest zasobochłonna i wymaga intensywnego stosowania pestycydów i nawozów, które przyczyniają się do degradacji gleby.

-Ziemia wykorzystywana do uprawy tytoniu ma wówczas mniejszą zdolność do uprawy innych upraw, takich jak żywność, ponieważ tytoń wyczerpuje żyzność gleby.

-W porównaniu z innymi rodzajami działalności rolniczej, takimi jak uprawa kukurydzy, a nawet wypas zwierząt gospodarskich, uprawa tytoniu ma znacznie bardziej destrukcyjny wpływ na ekosystemy.

 Wszelkie zyski z tytoniu jako uprawy gotówkowej nie mogą zrekompensować szkód wyrządzonych zrównoważonej produkcji żywności w krajach o niskim i średnim dochodzie. W tym kontekście istnieje pilna potrzeba podjęcia środków prawnych w celu ograniczenia uprawy tytoniu
i pomóc rolnikom w przejściu do produkcji alternatywnych roślin spożywczych.
Konieczne jest: Wspieranie tworzenia alternatywnych źródeł utrzymania.

Inf. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku