Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Niemałym zainteresowaniem cieszyła się wśród zwiedzających zorganizowana w kaplicy św. Marii Magdaleny wystawa prac Georgija Asłanjana, artysty malarza i konserwatora zabytków ormiańskiego pochodzenia, w latach 60. ub. stulecia pracownika Muzeum Ermitaż w Sankt Petersburgu, Pułtuszczanina od roku 1991, znanego i rozsławiającego nasze miasto w kraju i poza jego granicami. Jego dzieła znajdują się w wielu znamienitych kolekcjach całego świata. Georgij Asłanjan jest malarzem wszechstronnym, posługującym się rozmaitymi technikami, m.in.: olejem, akwarelą, masterem, piórkiem i węglem.
W ubiegłym roku w myśl uchwały Nr XVI/150/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku artysta został odznaczony medalem „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku