Spotkanie z autorem książki "Berek obok starej synagogi" 16
Facebook
Facebook
YouTube

W czwartkowe popołudnie, 19 maja w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Włodzimierzem Gąsiewskim autorem wielu książek o Pułtusku i jego mieszkańcach. Stało się ono okazją do promocji nowo wydanej książki pt. “Berek obok starej synagogi. Wspomnienia i historie dzieci oraz dorosłych polskich i żydowskich mieszkańców Pułtuska z czasów pokoju i wojny XX wieku”. Pan Włodzimierz – mieszkaniec Mielca, jak zwykle odwiedził Pułtusk ze swoją rodziną, a na spotkanie tłumie przybyli pułtuszczanie, a przede wszystkim przyjaciele Pana Gąsiewskiego z młodzieńczych lat. Takie grono bardzo chętnie uczestniczyło w dyskusji, wspominając miejsca i osoby, które wywarły wpływ nie tylko na życie poszczególnych osób, ale także na nasze miasto.

Jak ujął sam autor książka „Berek obok starej synagogi” jest próbą przywołania pamięci dzieci pułtuskich, żydowskich mieszkańców z okresu przedwojennego w zestawieniu z losami ich polskich sąsiadów. Wśród żydowskich wspomnień dominuje droga przez most śmierci na pułtuskiej rzece Narwi, a potem gehenna na „nieludzkiej” sowieckiej ziemi. Na tle getta warszawskiego pojawia się też postać dr Janusza Korczaka, do gazety którego pisały listy pułtuskie dzieci. Autor przywołuje wiele interesujących opowieści świadków tamtych lat, bądź ich dzieci, które słuchały opowieści swoich dziadków czy ojców. Podczas spotkania podkreślano, że opowieści te były powtarzane wielokrotnie, co sugeruje jak ogromny wpływ tamte wydarzenia miały na życie opowiadających.

Pan Gąsiewski podczas spotkania zapewnił, że postara się dalej zapełniać półkę w pułtuskiej bibliotece swoimi książkami, na co czeka bardzo wielu pułtuszczan oraz osób interesujących się losami naszej “małej ojczyzny”.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu