plakat z logo NSP z napisem Narodowy Spis Powszechny, po prawe stronie czworo ludzi w różnym wieku, na dole napis: SPISZ SIĘ NA PIKNIKU RODZINNYM W GRABÓWCU 25 lipca 2021 r. (niedziela) od godz. 15.00 teren przy Świetlicy Wiejskiej w Grabówcu. Podczas pikniku funkcjonować będzie stoisko spisowe dla osób zamieszkałych w gminie Pułtusk wg stanu na dzień 31.03.2021 r. Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny – prosimy o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich domowników.
Facebook
Facebook
YouTube

25 lipca 2021 r. (niedziela) od godz. 15.00 teren przy Świetlicy Wiejskiej w Grabówcu.

Podczas pikniku funkcjonować będzie stoisko spisowe dla osób zamieszkałych w gminie Pułtusk wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny – prosimy o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich domowników.

inf. GUS

plakat z logo NSP z napisem Narodowy Spis Powszechny, po prawe stronie czworo ludzi w różnym wieku, na dole napis: SPISZ SIĘ NA PIKNIKU RODZINNYM W GRABÓWCU 25 lipca 2021 r. (niedziela) od godz. 15.00 teren przy Świetlicy Wiejskiej w Grabówcu. Podczas pikniku funkcjonować będzie stoisko spisowe dla osób zamieszkałych w gminie Pułtusk wg stanu na dzień 31.03.2021 r. Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny – prosimy o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich domowników.