Ślubowanie przedszkolaków w Przedszkolu Miejskim Nr 5 36
Facebook
Facebook
YouTube

W czwartek, 17 listopada, najmłodsze przedszkolaki, które przez najbliższy rok będą uczęszczały do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku, złożyły uroczyste ślubowania. Łącznie 47 przedszkolaków, w obecności rodziców, pań przedszkolanek i wielu zaproszonych gości przyjęto do społeczności przedszkolnej. Dzieci śpiewały piękne piosenki i recytowały wierszyki. Tym samym udowodniły, że można już je nazywać przedszkolakami. Po ślubowaniach Dyrektor Katarzyna Przewłocka dokonała aktu pasowania przedszkolaków. W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk życzenia i gratulacje przedszkolakom złożyła Maria Wodzyńska – Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku