Ślubowania przedszkolaków w PM nr 4 30
Facebook
Facebook
YouTube

W poniedziałek, 24 października i we wtorek 25 października, najmłodsze przedszkolaki, które przez najbliższy rok będą uczęszczały do Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ulicy Rafała Krajewskiego oraz do jego filii przy ulicy Marii Konopnickiej w Pułtusku, złożyły uroczyste ślubowania. Łącznie 53 przedszkolaków, w obecności rodziców, pań przedszkolanek i wielu zaproszonych gości przyjęto do społeczności przedszkolnej. Dzieci śpiewały piękne piosenki i recytowały wierszyki. Tym samym udowodniły, że można już je nazywać przedszkolakami. Po ślubowaniach Dyrektor Lidia Sadowska dokonała aktu pasowania przedszkolaków. W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk życzenia i gratulacje przedszkolakom złożyli Mateusz Miłoszewski – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk i Maria Wodzyńska – Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku