Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Samorząd Gminy Pułtusk serdecznie dziękuje Komitetowi Miast Partnerskich z miasta partnerskiego Montmorency we Francji za przekazanie kwoty 3.000.00 euro, co w przeliczeniu na naszą walutę stanowi 13.609,20 zł, które to środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w obiektach hotelowych w Pułtusku.  

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku