WSPIERAJ SENIORA - ulotka 1
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Seniorze, zostań w domu!

Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze.

Jeśli jesteś osobą w wieku 70 lat lub więcej, nie posiadasz rodziny, sąsiadów, znajomych, którzy mogliby Cię wesprzeć w trudnym okresie pandemii, skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku, tel. 23 692 52 65 w godzinach urzędowania Ośrodka. Pracownicy ustalą, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na :

  •  dostarczeniu niezbędnych zakupów (artykułów spożywczych i środków higieny osobistej). 

Środki pieniężne na zakupy zapewnia Senior!

  • załatwieniu drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
  • uzyskaniu wsparcia w rejestracji przez infolinię na szczepienie przeciwko COVID-19 , w założeniu Profilu  Zaufanego  lub pomocy w przychodni.

Możesz również skorzystać z infolinii 22 505 11 11, która przekieruje Twoje potrzeby do właściwego Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku