Facebook
Facebook
YouTube

W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w dniu 12 lipca Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz ze Skarbnikiem Miasta Pułtusk Teresą Turek podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą:„Remont ze zmianą sposobu użytkowania historycznych piwnic magazynowych i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama w Pułtusku”. Wysokość dotacji 63 756,56 zł.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku