Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Burmistrza Wojciecha Gregorczyka, aktualnie jest odtwarzana dawna nawierzchnia ulicy Konserwatorskiej. Będzie ona zachowana jako świadek historii, wykonana z dawnego budulca – naturalnego kamienia brukowego – dokładnie w taki sposób, jak wyglądała sto i więcej lat temu, wraz tzw. rynsztokiem, którym w dawnych czasach odprowadzano wszelkie nieczystości do rzeki, a obecnie rynsztok pełnić będzie wyłącznie funkcję naturalnej rynienki odprowadzającej wody opadowe.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku