Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Obchody XXIII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza rozpoczęły się w poniedziałek, 14 września br. sztuką Agnieszki Osieckiej „Łotrzyce” w reżyserii Małgorzaty Dzilińskiej, w wykonaniu Teatru „Rozmyty Kontrast”
z Ciechanowa. Tragifarsa zainaugurowała VI edycję Pułtuskich Teatrów Amatorskich – Konkurs „PTA-K”, realizowaną w ramach „Tradycji Teatralnych Pułtuska VI”.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku