Skatepark po remoncie
Facebook
Facebook
YouTube

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadził remont wszystkich części składowych skateparku. Nawet najbardziej zniszczone elementy – bank ramp i grindbox – są obecnie jak nowe i w dalszym ciągu służyć będą amatorom sportów ekstremalnych.

MOSiR przygotowuje się również do realizacji inwestycji rozbudowy sieci chodników łączących poszczególne obiekty sportowe: począwszy od wejścia na teren Ośrodka od strony Starego Miasta
do skateparku, następnie w stronę budynku administracyjnego z zapleczem sportowym i trybunami, dalej w pobliże kortów tenisowych, a następnie w okolice siłowni i jej zaplecza.

Część kostki odzyskanej z przebudowy ulic staromiejskich została zgromadzona w siedzibie MOSiR
i właśnie obecnie posłuży ona do rozbudowy infrastruktury okołostadionowej.

Urząd Miejski w Pułtusku