Facebook
Facebook
YouTube

Już wkrótce w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji wysłużonego zaplecza kuchennego rozpocznie się realizacja od dawna wyczekiwanej przebudowy oraz rozbudowy części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku przy ulicy Tysiąclecia 14. Projekt prac remontowych zakłada jako cel zmodyfikowanie pionu kuchennego do tego stopnia, by spełniał on standardy wyznaczone nowoczesnym stołówkom szkolnym.

W zamieszczonej poniżej fotorelacji wyraźnie widać, że kuchnia szkolna wraz z zapleczem, licząca prawie 70 lat, jawi się o wiele bardziej jako zabytek, aniżeli w pełni użyteczne oprzyrządowanie gastronomiczne. Wystarczy dodać, że w czasie trwania zajęć szkolnych w stołówce spożywa posiłki około 300 uczniów. Po zakończeniu remontu zostanie opublikowana fotorelacja porównawcza wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania zadania.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku