Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Drobnym utrudnieniem dla kierowców poruszających się po Alei Polonii może być przejściowy remont ważnego fragmentu instalacji odprowadzającej deszczówkę w okolicach kamienic z numerami 1-3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. remontuje uszkodzoną kluczową część instalacji kanalizacji deszczowej w celu udrożnienia odpływu wód opadowych w okolicach ww. posesji. Od dawna, szczególnie przy dużych nawałnicach i obfitych opadach deszczu, w budynku zatrzymywała się woda i przesiąkały fundamenty, ściany oraz zalewane były piwnice. Prace są już na ukończeniu.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku