Remont drogowy - osiedla rejon "Koszar"
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Od poniedziałku 15 czerwca br. rozpoczną się od dawna planowane roboty drogowe na terenie osiedla
w rejonie „Koszar”. W trakcie ww. prac remontowych przewidziano demontaż wszystkich starych płyt chodnikowych i innych elementów chodnika wzdłuż budynków przy alei Wojska Polskiego 36, 36A i 36B. Nowe chodniki będą wykonane z kostki betonowej. Ponadto z uwagi na zły stan trylinki również z kostki brukowej zostanie ułożona jezdnia pomiędzy budynkami 36A i 36B.

Realizacja zadania stała się realna dzięki możliwości wykorzystania pełnowartościowej kostki odzyskanej
z przebudowy ulic staromiejskich.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych