Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Nawiązując do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (data wejścia w życie 20.09.2022 r.), podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, powinny zapoznać się z przepisami, celem złożenia odpowiednich oświadczeń i wniosków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na art. 5 ust. 3 ww. ustawy.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą (Dz.U. poz.1977).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001977

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001976

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata