Informacja dot. wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2
Facebook
Facebook
YouTube

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina:

tylko do dnia 28 lutego 2023 r. producenci rolni mogą jeszcze składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

— faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od dnia 01 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.,

— odpowiednie zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,

— formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dokumenty można pobrać na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku bip.pultusk.pl w zakładce druki do pobrania-podatki-podatek akcyzowy.

Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane będą do wtorku 28.02.2023r. w godzinach 8.00-16.00.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku