BUDŻET GMINY PUŁTUSK '2021
Facebook
Facebook
YouTube

W dniu 29 grudnia 2020 r. odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej Pułtusku, której głównym tematem było uchwalenie Budżetu Gminy Pułtusk na rok 2021. Projekt budżetu przedstawiony Radnym przez Burmistrza Miasta Pułtusk uzyskał wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i po rzeczowej dyskusji został uchwalony przez Radę Miejską.

Główne założenia budżetu:

Plan dochodów: 141.000.000
Plan wydatków: 143.150.000
Deficyt budżetowy: 2.150.000
Plan wydatków inwestycyjnych: 15.739.553,86

W styczniu Rada Miejska wprowadzi dodatkowo do budżetu kwotę 4.000.000 zł przeznaczoną na wydatki inwestycyjne w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa budynku przedszkola wraz z łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej w Przemiarowie” uzyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szczegóły BUDŻETU GMINY PUŁTUSK NA ROK 2021 zostały załączone w postaci prezentacji multimedialnej projektu przedstawionego Radzie Miejskiej przez Burmistrza (do pobrania).

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku