PROJEKT BUDŻETU GMINY PUŁTUSK NA 2023 ROK 6
Facebook
Facebook
YouTube

28 grudnia podczas LXXV sesji Rada Miejska w Pułtusku uchwaliła budżet Gminy Pułtusk na 2023 rok.
Dochody zaplanowano w wysokości 136.981.000,00 złotych;
Wydatki zaplanowano w wysokości 142.963.000,00 złotych;
Deficyt zaplanowano w wysokości 5.982.000,00 złotych.

Po zakończeniu prezentacji projektu budżetu Gminy Pułtusk, Burmistrz Wojciech Gregorczyk stwierdził, że jest to budżet na trudne czasy. Przewidziano w nim jednak bardzo ambitnie realizację dużej liczby inwestycji, jak też – coraz większej ilości zadań. Zastrzegł przy tym, że twórcom projektu budżetu zależy na niezwiększaniu kredytowania. Wspomniał ponadto, że jak sięga pamięcią od 1990 roku, czyli od czasów transformacji ustrojowej, o każdym kolejnym budżecie Gminy Pułtusk mówiło się, że jest to trudny budżet.
Za przyjęciem uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na 2023 rok głosowało 19 Radnych; nikt nie był przeciwny; 2 wstrzymało się od głosu.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku