Pułtuskie eliminacje do 46. konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka 16
Facebook
Facebook
YouTube

We wtorek, 21 marca br. w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku odbyły się powiatowo-gminne eliminacje do 46. konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka. Finał konkursu odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, w dniach 15-16 kwietnia 2023 r., a laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentowali tam Gminę Pułtusk oraz powiat pułtuski.

Eliminacje zorganizowane zostały przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku przy współorganizacji Samorządów Gminy i Powiatu Pułtuskiego. Zmagania recytatorskie oceniało Jury konkursu – Grażyna Maria Dzierżanowska, Lech Chybowski i Artur Bednarek. Jury oceniło dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody laureatom, w imieniu Samorządu Gminy Pułtusk wręczył Mateusz Miłoszewski – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk.

WYNIKI:

klasy I-III szkół podstawowych:

I miejsce – Alicja Dawidczyk (Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach),

II miejsce – Lena Bochenek (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku),

III miejsce – Michalina Zaręba (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku),

Wyróżnienia: Blanka Jończyk (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku), Helena Słomkowska (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku), Marcelina Jończyk (Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy).

klasy IV-VI szkół podstawowych:

I miejsce – Adam Gaszczyński (Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł.Jana Pawła II w Płocochowie),

II miejsce – Amelia Myszor (Publiczna Szkoła Podstawowa im.rtm Witolda Pileckiego w Przemiarowie),

III miejsce – Katarzyna Dziubińska (PSP nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku),

Wyróżnienia: Maja Goździewska (Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach), Maciej Pietrzykowski (PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku), Daria Kopka (PSP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku).

klasy VII-VIII szkół podstawowych:

I miejsce – Noemi Szczygieł (PSP im. bł.Jana Pawła II w Płocochowie),

II miejsce – Katarzyna Rybarczyk (Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim),

III miejsce – Kinga Jaskulska (PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku),

Wyróżnienia: Oliwia Przybyłowska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocinie), Jakub Kwiatkowski (PSP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku), Emilia Pierzynowska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerczach).

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY !

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku