Facebook
Facebook
YouTube

Tegoroczny ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” odnoszący się do wydatków inwestycyjnych jednostek samorządowych za trzylatkę 2017-2019 wskazuje na bardzo dobry trend wzrostowy Pułtuska jako miasta rozpatrywanego w kategorii miast powiatowych (oczywiście z wyłączeniem miast na prawach powiatu). Pułtusk z pozycji 116 (wynik z trzylatki 2016-2018) awansował na pozycję 64 (wynik z lat 2017-2019) i bardzo szybko pnie się w kierunku coraz wyższych lokat samorządowych liderów inwestowania. 64 pozycja naszego miasta na 269 polskich miast powiatowych świadczy o bardzo dobrym kierunku zaangażowania w rozwój. W latach 2017-2019 Pułtusk wydał na inwestycje 894,62 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. I pomyśleć – co będzie w przyszłorocznym rankingu po tak dużej ekspansji inwestycyjnej w tym roku?
Metoda rankingu jest identyczna jak w ubiegłym roku i dwa lata temu. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. Używając średnich trzyletnich jako zasady rozliczeniowej, tylko w ten sposób można było uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Poza wydatkami zapisanymi w budżecie uwzględniane są również wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku