Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Firma Curulis zajmująca się zawodowo doradztwem samorządowym opublikowała niedawno bardzo ciekawy ranking – uwidoczniła roczne koszty wydatków komunalnych, które są  ponoszone przez wspólnoty rodzin miast powiatowych. Jest to już trzecia tej rangi edycja uwzględniająca analizę ww. kosztów w 339 miastach.

Ranking jest tworzony z uwzględnieniem szacunków całorocznych kosztów, które obciążają każdą rodzinę z tytułu opłat ponoszonych w ramach usług komunalnych. Rzecz dotyczy: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami komunalnymi, poziomu opodatkowania z tytułu posiadania nieruchomości, komunikacji publicznej i opłat parkingowych.

Obliczenie wydatków przeciętnej rodziny wymagało skonstruowania modelu, który uwzględniłby średnie zużycie wody i ścieków przez tę rodzinę, powierzchnię jej mieszkania, czy częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej i wjazdów samochodem do miasta z uwzględnieniem kosztów parkowania. Przeciętną rodziną obliczeniową stała się 4-osobowa rodzina mieszkająca w mieście powiatowym. W 2020 r. statystyczną rodzinę najwięcej kosztują woda i ścieki (43,21%), następnie odbiór odpadów komunalnych (26,87%) oraz komunikacja publiczna (26,62%). Opłata parkingowa i podatek od nieruchomości stanowią zaś niewielki odsetek całości kosztów.

Pułtusk znalazł się na chlubnym 16 miejscu rankingu (na 339 miast) ze średnią kwotą najniższych rodzinnych kosztów rocznych jeśli chodzi o wydatki komunalne 2.373,90 zł.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku