Przypomnienie o terminach odbioru odpadów wielogabarytowych
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku przypomina, że odbiór odpadów wielogabarytowych na terenie gminy odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Harmonogram odbioru odpadów wielogabarytowych:

Rejon 1A, 1B, 2A, 2B – 03.09.2022 r.

Rejon 3A, 3B – 10.09.2022 r.

Rejon: Zabudowy Wielorodzinne – 08.10.2022 r.

Rejon: Gnojno, Boby, Chmielewo, Lipa, Kleszewo, Olszak– 10.10.2022 r.

Rejon: Białowieża, Głodowo, Przemiarowo, Trzciniec, Zakręt, Gromin, Moszyn – 24.10.2022 r.

Rejon: Grabówiec, Pawłówek, Ponikiew, Szygówek, Lipniki Nowe, Lipniki Stare – 07.11.2022 r.

Rejon: Jeżewo, Kacice, Kokoszka, Płocochowo – 21.11.2022 r.

Wystawianie w/w odpadów przed posesję w innym terminie niż wynika to z haromonogramu jest niezgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i może skutkować nałożeniem mandatu karnego przez służby do tego upoważnione.

Jednocześnie informujemy, że każdy mieszkaniec naszej gminy w ramach złożonej deklaracji i uiszczonej opłaty za odpady komunalne, może sam nieodpłatnie oddać odpady wielogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Płocochowie.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku