Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 16 listopada 2020 r. upływa termin płatności czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego.
Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na rachunek bankowy nr 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555 .

Referat Podatków i Opłat Lokalnych