Facebook
Facebook
YouTube

Przypominamy, że już jutro 23 stycznia 2021 r. w godzinach od 700 do 1500 na terenie gminy Pułtusk zbierane będą poświąteczne choinki. Zbiórka choinek będzie realizowana przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. – firmę odbierającą odpady komunalne. W przypadku domów jednorodzinnych drzewka należy wystawiać przed posesję, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej – przy altanie śmietnikowej.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku