Ostatni dzień zgłaszania zapotrzebowania na węgiel
Facebook
Facebook
YouTube

Jak już wcześniej informowaliśmy, w związku z przygotowaniem przez Rząd RP projektu ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Urząd Miejski w Pułtusku przystąpił do wstępnego oszacowania ilości niezbędnego do zamówienia dla naszych mieszkańców węgla tj. osób fizycznych w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych na węgiel i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy.

Każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie gminy Pułtusk, które jest zainteresowane kupnem węgla dystrybuowanego przez Gminę, może zgłosić zapotrzebowanie pod niżej podanym  numerem telefonu: 23 306 72 27 w godzinach urzędowania lub osobiście w UM w Pułtusku, ul. Rynek 41, albo elektronicznie na adres: wioletta.chmielewska@pultusk.pl w terminie do 31.10.2022 r.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu budynku, numeru telefonu oraz ilości węgla z podaniem sortymentu (groszek, orzech lub miał).

Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku; wnioski będą przyjmowane po wejściu w życie ustawy.

Urząd Miejski w Pułtusku