ratusz
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk począwszy od 6 lipca 2021 r., w każdy wtorek, wznawia osobiste przyjęcia Interesantów, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania i określeniu tematu rozmowy (sekretariat Burmistrza tel. 23 306 72 11).

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, osoby umówione na spotkanie zobowiązane są do zachowania reżimu sanitarnego – zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki, korzystania z jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk i zachowywania co najmniej 1,5 metrowego dystansu społecznego.

Sekretarz Miasta
/-/ Patrycja Kazimierczak