Obchody Dnia Życzliwości w Przedszkolu Miejskim nr 5 10
Facebook
Facebook
YouTube

We wtorek, 22 listopada br. w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku odbyły się obchody Dnia Życzliwości. Podczas uroczystości Dyrektor przedszkola wręczyła wyróżnienia “PRZYJACIEL na 5”. Jest to nowa tradycja, którą Rada Pedagogiczna ustanowiła we wrześniu bieżącego roku. Decyzją Rady Pedagogicznej wyróżnienie “PRZYJACIEL na 5” przyznawane jest instytucjom i osobom prywatnym wspierającym działalność edukacyjno – wychowawczą Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku. Podczas tegorocznej uroczystości wyróżnienie wręczono:

  • Gminie Pułtusk – organowi prowadzącemu przedszkole,
  • Pułtuskiej Gazecie Powiatowej,
  • Nadleśnictwu Pułtusk,
  • Panu Januszowi Jeleniowi – właścicielowi Kopalni Kruszyw Naturalnych,
  • Panu  Romanowi Dukalskiemu – właścicielowi hotelu Milord,
  • Panu Andrzejowi Grabowskiemu – prezesowi firmy POLMLEK.

Dyrektor Przedszkola Katarzyna Przewłocka złożyła serdeczne podziękowania wszystkim wyróżnionym za życzliwość i otwartość na potrzeby Przedszkolaków – najmłodszych mieszkańców Gminy Pułtusk. Specjalnie na tę okazję p. Amanda Żbikowska – nauczycielka Przedszkola Nr 5 napisała wiersz, który został dedykowany wszystkim wyróżnionym.

W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk wyróżnienie odebrał Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski.

DZIĘKUJEMY ZA TEN PIĘKNY PREZENT !

Wydział Promocji, Kultury i Sportu