Odbiór robót na lodowisku
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W dniu 8 czerwca br. odebrano kolejne roboty związane z budową i urządzaniem infrastruktury lodowiska stałego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4, przy ul. New Britain 1.

W ubiegłym roku wykonana została płyta lodowiska wraz z wbudowanym systemem chłodzącym i kanałem technologicznym co umożliwiło jego funkcjonowanie w minionym sezonie zimowym. Pozostałe składniki infrastruktury niezbędne do uruchomienia lodowiska (bandy, maty gumowe, agregat chłodniczy, rolba) były dotychczas wypożyczane.

W bieżącym roku zostały zakupione na własność bandy wraz z gumowymi matami, kontener pełniący funkcje szatni i wykonano utwardzenie terenu wokół płyty lodowiska.  Utworzono również  kilka miejsc parkingowych przy obiekcie.

Dodatkowo została wykonana utwardzona płyta żelbetowa w celu ustawienia ocieplanego garażu przewidzianego do przechowywania rolby – maszyny do pielęgnacji tafli. Ocieplany garaż zakupi Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4.

Do pełnego samowystarczalnego funkcjonowania lodowiska potrzeba jeszcze jedynie agregatu chłodniczego i zadaszenia lodowiska, które Gmina w miarę możliwości finansowych planuje zakupić
w kolejnym etapie kompletowania jego komponentów.

Do tej pory koszt lodowiska wyniósł łącznie: 662 859,98 zł brutto.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych