Nieruchomość ul. Szkolna 9 w Pułtusku 1
Facebook
Facebook
YouTube

Zarząd TBS Pułtusk Sp. z o. o. ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Pułtusku, ul. Szkolna 9.
Działka nr 129 o pow. 454,0 m2, powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego : 161,30 m2 oraz powierzchnia użytkowa budynku : 287,18 m2.

Pisemne oferty należy składać do dnia 9 czerwca 2023 r., do godz. 15:00.

http://www.tbs-pultusk.bip.org.pl/przetargi/pokaz/id/15/param/1

Ogłoszenie o przetargu:

Info: Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o. o.