przedłużenie terminu płatnosci podatku1
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 kwietnia br. (poz.4892) została opublikowana uchwała nr XXVI/248/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Celem, przedłożenia Radzie przez Burmistrza Miasta Pułtusk uchwały, było wsparcie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedłużenie terminów dotyczy przedsiębiorców, którym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów ograniczono lub zakazano prowadzenia działalności gospodarczej. Terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku – zostały przedłużone do 30 września 2020 r. Przedsiębiorca, którego dotyczy przedłużenie terminu składa w Urzędzie Miejskim w Pułtusku do 30 czerwca 2020r. oświadczenie, z którego wynika rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Oświadczenie można złożyć również poprzez serwis e-PUAP.

oprac. Wydział Budżetu i Finansów