Przebudowa drogi w miejscowści Kokoszka 5
Facebook
Facebook
YouTube

21 września br. (w środę) odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kokoszka w Gminie Pułtusk”, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej mineralno-bitumicznej na powierzchni 3.815 m2 o długości 763 m.

Wykonawcą robót jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, z siedzibą w Kacicach 76, 06-100 Pułtusk.

Koszt całkowity zadania wynosi 808.214,55 zł. Wysokość dofinansowania w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Mazowieckiego opiewa na 284.000,00 zł.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku