Prace przy fontannie (6)
Facebook
Facebook
YouTube

Przez dłuższy czas w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jak również gości i turystów zwiedzających nasze miasto, uruchomienie miejskiej fontanny było niemożliwe. Doraźny remont obiektu nie gwarantował poprawy stanu bezpieczeństwa. Konieczne stało się przygotowanie nowego projektu, który aktualnie jest wdrażany.
Przypominamy, że kształt fontanny w wersji zaprojektowanej nie ulegnie zmianie. Nowatorskim elementem stanie się animacja woda-światło-dźwięk. W tym celu zostaną zamontowane dysze wielostrumieniowe. Niepozbawiony fantazji efekt wizyjny będzie uzyskiwany dzięki zastosowaniu zintegrowanego stabilizatora obrazu wodnego. Obraz ma być zsynchronizowany z podkładem muzycznym. Trwa wymiana instalacji elektrycznej na zasilanie energią o napięciu bezpiecznym 24 V. Zamontowany zostanie również nowoczesny system uzdatniania wody. Pułtuska fontanna stanie się więc obiektem i atrakcyjnym, i w pełni bezpiecznym.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku