Facebook
Facebook
YouTube

Po zakończeniu prac w zakresie instalacji sieci kanalizacji wodno-ściekowej na ulicach Pod Wróblem, Wspólna i Rybitew wykonano cykl prac porządkowych i utwardzono nawierzchnie ulic oraz przykryto
je nowym dywanikiem asfaltowym. Jest to również ważny etap realizacji projektu pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk” Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Urząd Miejski w Pułtusku