Kamienica przy ul. 17 Sierpnia 4
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Gmina Pułtusk wykonała z własnych środków nową drewnianą klatkę schodową w kamienicy przy ulicy
17 Sierpnia 4, administrowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. Stan poprzedniej klatki schodowej był co najmniej niezadowalający i potrzebna była naprawa interwencyjna, podobnie zresztą jak wygląd i sprawność drzwi wejściowych, które również zostały wymienione na nowe masywne, metalowe. Wkrótce będzie również zainstalowany domofon tak, aby mieszkańcy kamienicy mogli czuć się lepiej i bezpieczniej.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Kamienica przy ul. 17 Sierpnia 4 - drzwi do kamienicy
Kamienica przy ul. 17 Sierpnia 4 - drzwi do kamienicy
Kamienica przy ul. 17 Sierpnia 4 - nowa klatka schodowa
Kamienica przy ul. 17 Sierpnia 4 - nowa klatka schodowa