Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. liczba gospodarstw rolnych ogółem w województwie mazowieckim wyniosła 208 tys. i w stosunku do Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. zmniejszyła się o 21 tys., tj. o 9,1%. Dominujące w rolnictwie gospodarstwa indywidualne (207 tys.) stanowiły 99,6% ogółu gospodarstw.
Obserwowany spadek liczby gospodarstw rolnych, przy nieznacznym zwiększeniu powierzchni użytków rolnych, znalazł swoje odzwierciedlenie we wzroście (o 10,6%) średniej powierzchni użytków rolnych przypadającej na 1 gospodarstwo rolne z 8,5 ha w 2010 r. do 9,4 ha w 2020 r.
Spadek liczby gospodarstw rolnych odnotowano wśród gospodarstw o powierzchni od 1 ha do 20 ha użytków rolnych. Najgłębszy spadek dotyczył grupy obszarowej 5-10 ha (o 14,7%), oraz 10-15 ha (o 10,6%). Wzrost odnotowano w grupie gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych 50 ha i więcej (o 70,9%), do 1 ha włącznie (o 11,4%) oraz od 20-50 ha (o 8,7%).
Nieznacznej poprawie uległa struktura gospodarstw rolnych. Zmalał udział gospodarstw najmniejszych o powierzchni do 10 ha użytków rolnych z 74,8% w 2010 r. do 73,0% w 2020 r., a jednocześnie wzrósł udział gospodarstw o powierzchni 20 ha i więcej użytków rolnych z 7,0% w 2010 r. do 8,9% w 2020 r.

Źródło Urząd Statystyczny w Warszawie – więcej informacji w pliku pdf :

Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w 2020 r.

TerytWyszczególnienieŚrednia powierzchnia użytków rolnych
1400000Województwo mazowieckie9,4
1401000Powiat białobrzeski               6,8
1402000Powiat ciechanowski               15,5
1403000Powiat garwoliński                6,4
1404000Powiat gostyniński                10,9
1405000Powiat grodziski                  8,4
1406000Powiat grójecki                   7,2
1407000Powiat kozienicki                 6,6
1408000Powiat legionowski                7,0
1409000Powiat lipski                     7,5
1410000Powiat łosicki                    10,5
1411000Powiat makowski                   13,3
1412000Powiat miński                     7,3
1413000Powiat mławski                    17,8
1414000Powiat nowodworski                8,4
1415000Powiat ostrołęcki                 12,2
1416000Powiat ostrowski                  10,5
1417000Powiat otwocki                    5,9
1418000Powiat piaseczyński               7,5
1419000Powiat płocki                     13,2
1420000Powiat płoński                    12,0
1421000Powiat pruszkowski                7,9
1422000Powiat przasnyski                 15,5
1423000Powiat przysuski                  5,4
1424000Powiat pułtuski                   11,4
1425000Powiat radomski                   6,2
1426000Powiat siedlecki                  8,9
1427000Powiat sierpecki                  14,5
1428000Powiat sochaczewski               7,7
1429000Powiat sokołowski                 11,1
1430000Powiat szydłowiecki               5,5
1432000Powiat warszawski zachodni        11,4
1433000Powiat węgrowski                  8,7
1434000Powiat wołomiński                 6,1
1435000Powiat wyszkowski                 7,4
1436000Powiat zwoleński                  7,7
1437000Powiat żuromiński                 12,5
1438000Powiat żyrardowski                6,8
1461000M.Ostrołęka                       6,6
1462000M.Płock                           8,1
1463000M.Radom                           3,7
1464000M.Siedlce                         5,1
1465000M.Warszawa                        11,2
 

Udział powierzchni zasiewów w ogólnej powierzchni użytków rolnych w 2020 r.

TerytWyszczególnienieUdział powierzchni zasiewów w powierzchni użytków rolnych
1400000Województwo mazowieckie64,7
1401000  białobrzeski               53,6
1402000  ciechanowski               83,2
1403000  garwoliński                67,5
1404000  gostyniński                86,8
1405000  grodziski                  66,4
1406000  grójecki                   15,7
1407000  kozienicki                 66,2
1408000  legionowski                48,1
1409000  lipski                     72,5
1410000  łosicki                    74,4
1411000  makowski                   70,9
1412000  miński                     56,1
1413000  mławski                    65,2
1414000  nowodworski                71,2
1415000  ostrołęcki                 33,8
1416000  ostrowski                  65,0
1417000  otwocki                    38,3
1418000  piaseczyński               48,5
1419000  płocki                     89,6
1420000  płoński                    84,4
1421000  pruszkowski                54,6
1422000  przasnyski                 58,8
1423000  przysuski                  58,2
1424000  pułtuski                   76,3
1425000  radomski                   74,5
1426000  siedlecki                  67,8
1427000  sierpecki                  80,0
1428000  sochaczewski               72,1
1429000  sokołowski                 73,9
1430000  szydłowiecki               60,9
1432000  warszawski zachodni        82,2
1433000  węgrowski                  57,6
1434000  wołomiński                 41,7
1435000  wyszkowski                 54,9
1436000  zwoleński                  84,4
1437000  żuromiński                 66,3
1438000  żyrardowski                63,4
1461000  Ostrołęka                  49,4
1462000  Płock                      81,0
1463000  Radom                      57,0
1464000  Siedlce                    62,7
1465000  Warszawa                   51,9

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku