trwaja prace na stadionie
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Rozpoczęły się i bardzo szybko postępują wcześniej zaplanowane roboty drogowe, realizowane w ramach planu doskonalenia infrastruktury okołostadionowej. Budowane są ciągi komunikacyjne łączące poszczególne obiekty sportowe. Inwestycja wpisuje się w dobrze rozumianą zasadę gospodarności, ponieważ kostka brukowa wykorzystywana w trakcie ww. prac pochodzi z rozbiórkowych materiałów drogowych, pozyskanych w ramach remontu ulic staromiejskich.

MOSiR Pułtusk,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku