Facebook
Facebook
YouTube

W związku z przejściem na emeryturę Pani Agaty Kołakowskiej – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk z dniem 30 września 2021 r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Pani Beacie Gemza kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej.
Pani Beata Gemza jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Od ponad 18 lat zajmuje się pracą socjalną. Od 2005 r. pełni funkcję społecznego kuratora sądowego. Od 2016 r. swoje życie zawodowe związała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Urząd Miejski w Pułtusku