Facebook
Facebook
YouTube

Jak już wcześniej informowaliśmy, w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz dóbr materialnych naszej wspólnoty lokalnej, w tym w celu przeciwdziałania aktom wandalizmu i chuligańskim wybrykom, władze Gminy postanowiły o zainstalowaniu 30 kolejnych nowych kamer, które będą pracowały w sieci kompleksowego videomonitoringu pakietowego gwarantującego stabilną, niezawodną pracę
w połączeniu z krystalicznie czystym obrazem rejestrowanym zarówno w dzień, jak i w nocy.
Główne ciągi monitorowania przewidziano w niżej wymienionych miejscach: park przy ul. Widok, park Narutowicza przy ul. 3 Maja, ul. Romualda Traugutta, park w pobliżu pasażu Krzysztofa Klenczona,
ul. Rynek, ul. Tysiąclecia 2A, bulwary za Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1.
Obecnie nowy monitoring został już zainstalowany na terenie parku wzdłuż pasażu Krzysztofa Klenczona i na bulwarach za Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1. Trwają prace przygotowawcze do zainstalowania kamer w pozostałych przewidzianych w projekcie miejscach, w pierwszej kolejności na dawnym budynku koszarowym przy ulicy Tysiąclecia 2A oraz w obrębie parków Narutowicza i przy ulicy Widok.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska